Gamesa i avtal om 300 megawatt

Gamesa har signerat avtal med Greenko, som omfattar 300 megawatt. Projektet är tänkt att driftsättas i olika faser, med den första fasen i juni 2015.

Gamesa har signerat avtal med Greenko. Avtalet omfattar 300 megawatt. Första fasen i projektet är tänkt att påbörjas i juni 2015 och omfattar 160 megawatt. Resterande 140 megawatt är fortfarande under planering.

Specialdesignat för låg höjd

Ordern omfattar Gamesas specialdesignade låga vindkraftverk - G97-2,0 megawatt - T-104, med utökad navhöjd, som gör att den kan fånga upp mer energi från låga platser i Indien.

Enligt avtalet ska Gamesa leverera, installera och driftsätta 80 av företagets G97-2,0 megawatts - T-104 vindkraftverk, i Jaisalmerregionen i Rajasthan och Basavana Bagewadi i Karnataka.

Totalt 600 megawatt tillsammans

Den andra fasen omfattar 140 megawatt, och förväntas driftsättas i april 2015, där Gamesa kommer att leverera 70 av sina G97-2,0 megawatts - T-104 turbiner, i Karnataka och Andhra Pradesh.

Gamesa har tecknat totalt 600 megawatt med Greenko och detta avtal befäster partnerskapet mellan de två företagen.

Källa: www.thehindubusinessline.com