Siemens når topp i Kanada

Siemens Canada var ett av de ledande företagen på den kanadensiska vindkraftsmarknaden under 2014, och bidrog till mer än hälften av den nyinstallerade kapaciteten på 1,9 gigawatt. Siffran ökade nyligen då Siemens blev klar med slutförandet av det 1 000:e bladet på Siemens turbinbladsfabrik i Tillsonburg, Ontario.

Produktionen av 1 000 blad genererar tillräckligt med el för att driva mer än 230 000 bostäder i Ontario per år.

Utveckling av ett avtal

Milstolpen visar bland annat på utvecklingen av avtalet mellan Green Energy Investment, Samsung och regeringen i Ontario. Avtalet genomfördes med avsikt att skapa gröna industrijobb i provinsen, i utbyte mot regeringens satsning på ny överföringskapacitet.

Siemens har också levererat och driftsatt turbiner för flera andra utvecklingsvindkraftsprojekt av företaget och Pattern Energy i Ontario, inklusive den nyligen avslutade 150 megawatts projektet - Grand Renewable Wind, i Haldimand.

Nionde största marknaden

Den kanadensiska vindkraftsmarknaden växer i snabb takt och ska nu vara den nionde största i världen, med en aktuell installerad effekt på cirka 9 700 megawatt. Siemens Canada ska göra ett betydande bidrag till denna tillväxt, och håller en ledande position på den kanadensiska marknaden med över 1 600 megawatt installerad kapacitet i provinsen.

Källa: www.pennenergy.com