Siemens igång med japanskt projekt

Siemens har nu nått en milstolpe med sina 3 megawatts vindkraftturbiner i Japan. Siemens första japanska projektet har nu börjat använda deras 3 megawatts turbiner, på 18 megawatts vindkraftsparken Eurus Akitako, i staden Akita i nordvästra Japan.

Projektet omfattar sex 3 megawatts direktdrivna vindkraftverk med 101-meters rotorer. Projektet är lokaliserat på stranden Mukaihama, där en turbin har placerats cirka 100 meter ut till havs.

Förutom att det är första gången Siemens 3 megawatts turbiner installerats i Japan, så är det också en av de största som används i landet. En Vestas 3 megawatts V90 installerades vid vindkraftsparken Eurus Shin Izumo, i april 2009.

Källa: www.windpowermonthly.com