Vattenfall: Fortsatt omställning mot förnybar energi

Vattenfall fortsatte under 2014 att satsa på förnybar energi, där vindkraft utgjorde den enskilt största investeringsposten. En ny koncernstruktur kommer att gälla från första april.

Vattenfall fortsatte under 2014 att ställa om produktionen mot mer förnybart, och vindkraft tog fösta plats som största investeringspost. Det har inte alltid varit lätt då marknaden påverkats av nedskrivningar, men den har även påverkats positivt av lägre kostnader genom fortsatta effektiviseringar.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Ny koncernstruktur En översyn av Vattenfalls framtida strategi initierades och en ny koncernstruktur kommer att gälla från 1 april.

Nettoomsättningen uppgick till 165 945 miljoner kronor (172 253) för helåret och 48 725 miljoner kronor (47 156) för kvartalet. Periodens resultat efter skatt uppgick till -8 284 miljoner kronor (-13 543) för helåret och 3 900 miljoner kronor (1 983) för kvartalet.

Svag efterfrågan Elproduktionen uppgick till 172,9 terawattimmar (181,7) för helåret och 46,2 terawattimmar (47,7) för kvartalet. Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas för 2014.

– 2014 har varit ett händelserikt och utmanande år som kännetecknats av svag efterfrågan, överutbud av produktionskapacitet och fallande elpriser. Efterfrågan dämpades ytterligare på grund av varmt väder, säger Magnus Hall, Vattenfalls verkställande direktör och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Miljardnedskrivningar För helåret 2014 redovisar Vattenfall ett underliggande rörelseresultat 4 miljarder lägre än 2013, på 24,1 miljarder. Detta beror bland annat på lägre produktionsmarginaler och produktionsvolymer och besparingar - nedskrivningar gjordes på 23,8 miljarder kronor.