Isbildningsförhållanden – än så länge ett mysterium

I nuläget finns det problematik i att mäta den isbildning som skapas på vindkraftverk i kalla klimat. De metoder som finns idag räcker inte till för att ge trovärdiga siffror, menar Hans Bergström från Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. Daniel Gustafsson, projektledare för Vattenfall Vind tror på uppvärmning som en lösning på isbildningen.

Isbildning på vindkraftverk är ett problem, och det påverkar både produktionen och ljudnivån, menar Hans Bergström från Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. – Problemet är att det inte finns metoder eller mätinstrument som kan ge trovärdiga siffror från kalla klimat under nedisningsförhållanden, säger Hans Bergström. Isbildningen påverkar inte bara produktionen utan höjer också ljudnivån som genereras från vindkraftverken.

Projekt inom Vindforsk III Från 2009 till 2012 pågick ett forskningsprojekt inom Vindforsk III. Syftet var att, bland annat, ta reda på hur nedisningen påverkar produktionen, med det målet nåddes inte riktigt. – Det vi kom fram till var att de metoder vi hade inte räckte till, säger Hans Bergström. Isbildningsförhållanden är extremt komplexa och skiljer sig mycket, och genom att använda olika metoder får man också olika resultat. Det behövs mätsystem som kan ge trovärdiga siffror från olika isbildningsförhållanden för att verifiera vilka beräkningsmetoder som fungerar bäst.

– Det behövs även ett oberoende instrument som verkligen mäter det som ska mätas, säger Hans Bergström. Nästa steg i forskningen blir att titta mer på vädermodeller och utgå mer från ensambleprognoser gällande nedisningar.

Vatten i atmosfären Det som behövs undersökas är vattnet i atmosfären, alltså molnvatteninnehållet, menar Hans Bergström. Det finns stora skillnader i vattendroppars storlek vilket påverkar hur de träffar ett föremål och hur de påverkar isbildningen. – Det är skillnad på om det endast är några få stora droppar, eller många små som träffar till exempel ett rotorblad, säger Hans Bergström. Det finns inget enkelt svar. Det finns svårigheter i att mäta klimatologiska sammanhang då det krävs kanske tiotals år för att ens få ett sammanhang.

Uppvärmning av rotorblad Vattenfall har under några år arbetat med ett forskningsprojekt, TIP, Turbine Icing Programme, där syftet är att få kunskaper kring problem med nedisning. – Vi kom bland annat fram till att uppvärmning av rotorblad kan vara en effektiv lösning på nedisningsproblem, säger Daniel Gustafsson, projektledare för Vattenfall Vindkraft. Genom uppvärmning kan man både bli av med isbildningen men också förebygga en kraftigare isbildning. Genom detta minskar man även problem som produktionsförlust men också hälsofarorisker från till exempel iskast och isfall.

Långsiktiga investerare Kommande projekt och satsningar som Vattenfall tar sig an kommer anta en ny affärsmodell, där de är ute efter ett mer långsiktigt engagemang från sina samarbetspartners. – Samarbetet som vi till exempel precis ingått med Skandia är ett startskott för en ny affärsmodell för Vattenfall, säger Peter Stedt från Vattenfall. Vi är nu intresserade av långsiktiga samarbetspartners, som till exempel pensions- eller försäkringsbolag.