Gamesa erhåller belgisk order

Gamesa har fått sin första vindkraftsorder från Belgien. Avtalet gäller en leverans av sju av Gamesas nya G114-2,5 megawatts turbiner, till vindparken Berloz.

Vindparken är lokaliserad i den östra delen av Belgien, och utvecklas av EDF Luminus, ett dotterbolag till franska EDF, och ett dotterbolag till holländska Eneco – Eneco Wind Belgium.

När vindparken är komplett kommer den erhålla en sammanhållen kapacitet av 17,5 megawatt.

Avtalet gäller även att Gamesa levererar, installerar samt underhåller sina sju G114-2,5 megawatts turbiner. Avtalet omfattar även ett 15-årigt servicekontrakt. Turbinerna är planerade att levereras i augusti 2015.

Vindkraftsparken väntas kunna generera el till slutet av 2015.

Källa: www.renewableenergyfocus.com