Vattenfall i affär för holländsk vindpark

Vattenfall är i avtal för deras holländska vindpark. Avtalet omfattar 122 megawatt. Företaget kommer att leverera reaktiv energi från deras vindpark Princess Alexia, för att stabilisera nät.

Reaktiv energi Holländska dotterbolaget Vattenfall / Nuon har redan säkrat ett avtal med högspännings nätoperatören, vilket kommer att ge extra intäkter för vindparken. De 36 turbinerna kommer att producera reaktiv energi för att kompensera de stabilitetsproblem till följd av ökad integration av förnybar energi i kraftnäten på senare år.

Reaktiv energi hindrar den elektriska strömmen. Därför behövs det för att styra spänningen och säkra långdistansöverföringskapaciteten av nätet. 

Justeras för ogynnsamma förhållanden Vattenfall / Nuon är det första holländska företaget att erbjuda denna tjänst. Inte alla vindanläggningar kan producera reaktiv energi, men med små investeringar kan de justeras för att göra det även under ogynnsamma vindförhållanden. Europeiska unionen planerar ett nytt direktiv, vilket kommer att kräva att alla vindkraftverk ska kunna producera reaktiv energi.

Källa: www.renewables.seenews.com