Whirlpool använder sig av vindkraft

Whirlpool Corporation annonserade att de har planer på att använda vindkraftturbiner för att förse deras fabrik i Ohio med el.

Whirlpool Corporation planerar att använda sig av vindkraft för att förse deras fabrik i Ohio med el. Att använda sig av vindkraft för att försörja sina fabriker är en del av deras 40 åriga plan på att använd förnybar energi.

”Wind for Industry” Vindkraftparken Findlay Wind Farm, som Whirlpool hade tänkt att använda sig av, är ett projekt värt 18 miljoner dollar, och en del av ett större projekt - ”Wind for Industry”.

Vindkraftparken är finansierad av One Energi, som ger energilösningar för stora elektriska konsumenter. Vindkraftparken kommer att ha fem vindkraftverk, där Whirlpool utnyttjar två och närliggande företaget Ball använder tre.

Täcka 22 procent av företagets elförbrukning Genom ren, förnybar vindkraft som producerar noll utsläpp av växthusgaser, förväntas turbinerna kompensera uppskattningsvis 22 procent av Whirlpools elförbrukning. Varje turbin förväntas generera tillräckligt med el motsvarande den mängd som krävs för att driva 300-400 genomsnittliga hem.

I samarbete med skolor För varje turbin kommer Whirlpool Corporation skapar ett Megawattstipendium på 5000 dollar. Stipendiet kommer att tilldelas varje år som turbinerna är i drift. Två stipendier (ett per turbin) kommer att delas ut årligen till en gymnasieskola från de lokala skoldistriktet. Stipendierna är avsedda att uppmuntra utbildning i teknik och framtidsbranscher.

Beräknas vara i drift i slutet av 2015 Förstudier har genomförts för att säkerställa en ansvarsfull placering genom att bedöma eventuella konsekvenser av installation av turbinerna, inklusive ljudutbredning och miljöpåverkan. Byggstart är planerad att inledas under våren och turbinerna beräknas vara i drift i slutet av 2015.

Källa: www.marketwatch.com