General electric levererar till Huaneng

General Electric ska leverera sina GE 2,75-120 vindkraftturbiner till kinesiska Huaneng Corporation. Leveransen omfattar 55 vindkraftverk.

Genereal electric (GE) ska leverera vindkraftverk till kinesiska Huaneng Corporations. Projektet, Huaneng Dali Longquan, omfattar 55 av GE:s GE 2,75–120 vindkraftturbiner, och ska installeras i Yunnan provinsen i Kina.

Ett projekt på 151 megawatt Projektet omfattar 151 megawatt, vilket gör detta till GE:s största leverans ännu till Kina. Avtalet gäller även ett tvåårigt serviceavtal, för idrifttagande och underhåll.

Huaneng Renewables menar att de valde GE som leverantör på grund av deras andra projekt i världen, samt att deras teknologi passar Kinas lokala landbegränsningar samt projekt på höga höjder.

Har ett mål på att öka sina installationer till 150 gigawatt Enligt Global Wind Energy Council, har Kina lagt till mer än 16 gigawatt av vindkraft under 2013, och står för mer än 45 procent av världens totala vindkraftsanläggningar.

Landet syftar till att öka sina installationer till 150 gigawatt, till en total vindkapacitet i slutet av 2017 som ett steg mot ett större mål - att producera minst femton procent av den totala produktionen av energi från förnybara källor år 2020.

Källa: www.businesswire.com