Veidekke bygger vindpark

Veidekke Anläggning Sydväst har fått i uppdrag av Eolus Vind AB att bygga fundament för sju vindkraftverk i Fröreda, Hultsfreds kommun.

Veidekke Anläggning Sydväst har fått i uppdrag av Eolus Vind AB att bygga fundament för sju vindkraftverk med tillhörande vägar i Fröreda, Hultsfreds kommun. Tidigare har Veidekke anlagt vindkraftsfundament för Eolus vindkraftsparker i Tanumshede och Hjo.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Region Skåne har köpt sex vindkraftverk av märket Vestas V126 3,3 megawatt som Veidekke ska bygga vägar, kranplatser, upplagsytor, jordning, kanalisation och vindkraftsfundament till. Vindkraftverken beräknas, när de står klara hösten 2015, att täcka 40 procent av Region Skånes elbehov de närmaste 20 åren.

Projektet är en totalentreprenad med byggstart januari 2015 och beräknas stå klart juni 2015.

Vägarna som byggs fram till vindkraftverken måste klara av tunga och stora transporter som en vindkraftsetablering innebär, vilket kräver erfarenhet av att bygga bra skogsvägar. De största transporterna är vingtransporterna som är cirka 60 meter långa och de tyngsta är nacellerna (maskinhuset) som kan väga upp till 150 ton.

I samband med att vägarna förstärks läggs el- och optokablar (för dataöverföring) i marken längs de nybyggda vägarna. Kanalisering med ett antal kopplingskiosker placeras inom vindkraftparken för att koppla ihop elnätet.

I dag har Veidekke Anläggning flera projekt avslutade såsom vindkraftsparker i Tanum, Mungseröd och Hjo samt har flera projekt igång inom krafttillverknings- och kraftöverföringsmarknaden som till exempel Långeds kraftstation, Stamnätsanläggning Loviseholm och mindre ställverksentreprenader.

Veidekke Anläggning SydVäst är miljöcertifierade enligt ISO 14001.