Eolus börsnoteras

Eolus Vind AB har blivit godkänd av Stockholmsbörsens bolagskommitté, för notering på Nasdaq Stockholm och börsnotering av samtliga aktier av aktieslag B.

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Eolus Vind AB för notering på Nasdaq Stockholm och börsnoteringen avser samtliga aktier av aktieslag B i Eolus. Första dag för handel på NASDAQ Stockholm beräknas bli den 2 februari 2015.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Genom börsnoteringen upphör Eolus listning på First North Premier. Sista dag för handel i aktien på First North Premier beräknas bli den 30 januari 2015. Bolagets aktieägare kommer inte behöva att vidta några åtgärder i samband med börsnoteringen.

Beslutade att byta handelsplats för bolagets aktier Eolus listades på Nasdaq First North den 28 maj 2009. I april 2014 beslutade styrelsen att byta handelsplats för bolagets aktier av aktieslag B med avsikt att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm. Som ett led i den påbörjade processen att börsintroducera bolaget på Stockholmsbörsen listades Eolus på First North Premier den 5 maj 2014.

Eolus Vind AB har hos Finansinspektionen ansökt om godkännande och registrering av ett prospekt som upprättats med anledning av börsintroduktionen. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.