Indien: 100 gigawatt till 2022

Indien planerar att nå en vindkraftskapacitet på 100 gigawatt till 2022. Målet är att öka med 10 gigawatt varje år, med en ökning på 70-80 gigawatt till 2020.

Indien planerar att öka sin vindkraftskapacitet till 100 gigawatt till 2022. Målet är att sammanlagt öka kapaciteten från dagens 22,5 gigawatt, med 70-80 gigawatt till 2022. Alltså, en ökning på ungefär 10 gigawatt per år.

Den indiska vindkraftsmarknaden ska redan ha uppnått en betydande mognad och är hem till några av de ledande vindkraftsföretagen från hela världen, enligt den indiska regeringen.

Ministeriet för nya och förnybara energikällor har skapat incitament för att vindenergisektorn ska återinföras på marknaden. Ministeriet vill skapa en säkerhet för de kommande marknaderna inom de kommande fem åren, och vill därför investera 2,5 miljarder dollar i vindkraftsmarknaden.

Utöver det ökade stödet för landbaserad vindkraft planerar den indiska regeringen att också främja kustmarknaden. De har aviserat ett 100 megawatts vindkraftsprojekt i Gujarat, vilket ska i sin tur öppna upp marknaden för privata aktörer. Suzlon Energy har också aviserat ett 300 megawatts projekt utanför kusten i Gujarat.

Den indiska regeringen tillkännager att under februari månad kommer de att införa ett investeringsforum. Under evenemanget hoppas regeringen att locka till sig investeringar på flera miljarder dollar.

Källa: www.cleantechnica.com