”Tyst område vid Vågsjön”

Närboende vill ha ett "tyst område" vid Vågsjön, Köping, efter att ett vindkraftsföretag har visat intresse för att bygga vindsnurror i området.

– Då behöver man inte ha Odensvis tysta och relativt oförstörda natur som högst prioriterad. Det säger Markus Nyberg till Sveriges Radio, som är den som lämnat förslagen till Köpings kommun. Han bor även granne med det tänkta området för vindkraftverk.

Företaget Scanergy Det är företaget Scanergy som har börjat agera för att kanske bygga i området söder om Vågsjön, norr om Odensvi. Området ligger precis där Skinnskattebergs, Surahammars, och Köpings kommuner möts på kartan.

Företaget har tecknat avtal med flera markägare. Just nu pågår samrådsprocessen med bland annat utställningar och informationsmöten. Men ännu finns inget beslut om att bygga.

Orolig för ljuden vindkraftsnurrorna ger ifrån sig Han bor i närheten av det område som är aktuellt för undersökningar. En sak som oroar är det ljud som vindsnurrorna ger ifrån sig. Bland annat handlar det om lågfrekvent ljud som inte regleras i lagar och riktlinjer.

Men det handlar också om den orörda naturen, "Köpings sista vildmark" som området har kallats. Det är också ett skäl att stoppa exploateringen, menar Markus Nyberg.

– Känslig hydrologi som hänger ihop med vattendragen. I den här platsen kan man uppleva de här djuren utan något som helst bakgrundsljud, säger han till Sveriges Radio.