Nya kvalitetsstandard

Amerikanska Internal Revenue Service (IRS), har tagit fram nya kvalitets- och prestanda standard. Standarden gäller mindre vindkraftsturbiner, alltså definierat som vindkraftsturbiner med en kapacitet upp till 100 kilowatt.

Amerikanska IRS har kommit fram med en ny standard för mindre vindkraftsverk med en toppkapacitet på 100 kilowatt. Standarden sätter nya gränser för mindre vindkraftsverk om kvalificering av skattereduktionen (ITC).  

Ge en säkerhet för kunden Standarden är tänkt att ge kunderna en trygghet där de kan vara försäkrade om att mindre vindkraftverk som når upp till standarden, når även upp till prestanda och kvalitet.

Små vindkraftverk som förvärvats eller tas i bruk efter 26 jan 2015, måste vara certifierade av antingen American Wind Energy Association, eller International Electrotechnical Commission, enligt 61400-1, 61400-12, och 61400-11 (IEC). Certifieringen utförs alltid med en tredje oberoende part.

Dokumentation som styrker att turbinen uppfyller de nya kraven måste lämnas till skattebetalarna för att tillhandhålla certifieringen.

Källa: www.fierceenergy.com