Gamesa bygger på Jamaica

Gamesa ska börja bygga en vindkraftspark på ön Jamaica. Avtalet är signerat med Petroleum Corporation på Jamaica, ett dotterbolag till Wigton Windfarm Limited.

Gamesa ska bygga en vindkraftspark på Jamaica, i avtal med Petroleum Corporation på Jamaica.

Projektet ska omfatta installation av 12 vindkraftsverk med en kapacitet på 2 megawatt vardera, vid en anläggning i Manchester på södra Jamaica, uppgav Gamesa i ett uttalande. Wigton III är Gamesas första vindkraftsprojekt på Jamaica.

Nära att nå sina energimål Projektet är tänkt att tas i drift i februari 2016 och vindkraftsturbinerna beräknas att levereras under det tredje kvartalet av 2015.

Jamaicas mål av förnybara energikällor till 2015 ligger på 12,5 procent av all elproduktion. Idag ligger deras kapacitet av förnybara energikällor på 9 procent av den totala energimixen.

Fler planer på vindkraft Enligt Jamaicas informationsservice planeras det projekt på ytterligare 78 megawatt av förnybar energi på öns sydkust. Bland annat en vindkraftsutökning på 58 megawatt, och en ökning av solenergi med 20 megawatt i Clarendon.

Källa: www.bnamericas.com