Jemtska bygger Fäbodliden vindpark

Jemtska har fått i uppdrag av Fred. Olsen Renewables att bygga Fäbodliden vindpark. Vindparken är lokaliserad utanför Vindeln i Västerbottens län och ska bestå av 25 stycken vindkraftverk.

Jemtska ska bygga Fäbodliden vindpark utanför Vindeln i Västerbottens län, på uppdrag av Fred. Olsen Renewables. Jemtska ska vara totalleverantör av all infrastruktur och kommer även att vara samordnare samt projektledare för vindkraftsparken. Arbetet genomförs tillsammans med Skanska.

25 stycken vindkraftverk Vindkraftsparken ska bestå av 25 stycken vindkraftverk med en kapacitet på 3,3 megawatt styck. Arbetet är tänkt att påbörjas omgående, och vindkraftsparken är tänkt att tas i drift under första kvartalet av 2016.

Ordervärdet uppgår till 160 miljoner kronor.

Får inte påverka örnar Fred. Olsen Renewables har själva gjort mätningar på platsen, och ansåg att det fanns bra vindmöjligheter.

Vindparken är lokaliserad på var sida av en allmän väg (717), och kring området finns restriktioner för bygget då de varken får störa örnar, eller påverka gamla bebyggelser som finns i närheten.

Nils-Petter Nilsson, produktionschef från Skanska, uppger i ett uttalande att bygget är just nu i fas med att röja skog för vägar samt plattformar där vindkraftverken ska installeras.

Fortsätta bygga hela vintern Rolf Rubensson, Site Manager från Fred. Olsen Renewables uppger i ett uttalande att målsättningen är att vara igång med bygget under hela vintern. Trots att vintervädret kan ställa till med problem hoppas företaget kunna fortsätta för att nå utsatt datum. 

Källa: www.jemtska.se