Sunedison utvecklar projekt i Indien

SunEdison ska utveckla energiprojekt i Indien till en kapacitet av 5 gigawatt av vind- och solkraft. Detta är företagets andra projekt i Indien, men första gången de använder sig av vindkraft.

SunEdison ska utveckla flera energiprojekt i Indien till en kapacitet av 5 gigawatt. Företaget har gjort andra projekt i Indien, men detta är första gången de även använder sig av vindkraft i sina energiprojekt. Projektet är tänkt att ta plats i Karnataka.

Nå sitt mål inom fem år Företaget planerar att installera 1-1,5 gigawatt av vind- och solkraft till slutet av 2016. De hoppas att nå sitt mål om 5 gigawatt inom loppet av de fem kommande åren.

Energiprojekten i Indien uppskattas ha en kapacitet på 500 megawatt var.

Regeringen har satt upp egna mål Regeringen i Karnataka har själva satt upp energimål om 2 gigawatt solkraft till 2022. Efter att detta mål sattes upp, diskuterades det i regeringen att öka energimålet, och istället satsa på 100 gigawatt solkraft till 2020.

Regeringens egna energimål gjorde det enklare för SunEdison att utveckla sina kommande energiprojekt i landet och att även ändra och utveckla de regler och finansiella ramverk som finns, enligt företaget själv.

Källa: www.cleantechnica.com