Solarmill - vindkraftshybrid

WindStream Technologies har kommit fram med en ny vindkraftshybrid mellan vindkraftsturbiner och solkraftspaneler – SolarMill. Idén med vindkraftshybriden är att utveckla en smart och effektiv lösning där två energier utnyttjas.

Det finns en ny vindkraftshybrid – SolarMill. Hybriden är en sammansättning mellan vertikala vindkraftsturbiner och solkraftspaneler, av WindStream Technologies. Idén med SolarMill är att kunna förse marknaden med en effektiv energilösning.

Utnyttja två energier samtidigt Genom att kombinera både vindkraft och solkraft ska hybriden kunna utnyttja resurserna under längre perioder under året.

Med patenterad teknologi och en speciell sammansättning ska SolarMill vara en av de energitätaste hybriderna på marknaden, enligt företaget själva.

Minska det globala fotavtrycket Hybriden kan monteras på flera sätt för att kunna utnyttja energierna till det yttersta under årets gång. Idén med hybriden är att komma fram med en singulär lösning, där två energiresurser utnyttjas, och på så vis kunna minska det globala fotavtrycket.

Källa: www.windstream-inc.com