Havsbaserad vindkraft ökar

Havsbaserad vindkraft ökar, speciellt i Europa, enligt Sveriges radio. På fem år ska vindkraftskapaciteten ha ökat så mycket att den har fyrfaldigats.

Ingenstans i världen satsas det lika mycket på vindkraft som det görs i Europa.

En av världens största havsbaserade vindkraftsparker är Thanet, som ligger utanför den engelska fiskeorten Ramsgate.