Voltalia bygger 30 megawatts vindpark

Voltalia bygger en 30 megawatts vindpark i nordöstra Brasilien – Terral. Vindkraftsparken är en del av ett större projekt som är under byggnation.

Voltalia bygger vindkraftsparken Terral i nordöstra Brasilien, på 30 megawatt. Vindkraftsparken är en del av den andra etappen av ett större projekt som kommer att utökas ytterligare 103 megawatt.

35 miljoner Företaget började att samla in 35 miljoner dollar genom en nyemission för att kunna finansiera en fortsatt utveckling av sina projekt.

Företaget förväntar sig även att generera intäkter på ungefär 27 miljoner dollar i år. Det är en ökning på 48 procent jämfört med siffor från 2013.

Källa: www.bloomberg.com