Chile inviger 45 megawatts vindpark

Chile inviger en 45 megawatts vindkraftspark från det spanska företaget Acconia Energia. Vindkraftsparken omfattar 15 turbiner.

Chile inviger en 45 megawatts vindkraftspark från Acconia Energia. Detta är det spanska företagets första vindkraftspark i Chile. Den ska producera 124 gigawattimmar, och ska förse lokala energiföretaget Colbún med el. Ett avtal som sträcker sig över 12 år.

15 vindkraftsverk Vindkraftsparken omfattar 15 vindkraftsturbiner från Acconia, där var och en har en kapacitet på 3 megawatt. Den årliga produktionen ska kunna förse el till 60 000 chilenska hem.

10 procent av Chiles kraftproduktion kom från förnybara energikällor i november, enligt innovationscentret Cifes, med vindkraftsenergi i spetsen.

Investera 400 miljoner Majoriteten av Chiles nya vindkraftkapacitet, inklusive Los Cururos vindkraftsparker, en på 115 megawatts, och en på 110 megawatt, är belägna i Coquimbo region.

Accionia ska investera 400 miljoner euro i byggandet av vindkraftverk och solcellsanläggningar på totalt 255 megawatt under perioden 2015-2018 för att uppfylla leveransåtagandet.

Källa: www.bnamericas.com