Turkiet ökar sin vindkraftskapacitet

Turkiet har nått en vindkraftskapacitet på 11,65 procent. Detta framkommer enligt data från Turkish Electricity Transmission Company.

Turkiet har nått en vindkraftskapacitet på 11,65 procent, enligt data från Turkish Electricity Transmission Company. Mängden el som genererades av vindkraftsparker i Turkiet förra året nådde 8 366 804 megawattimmar, vilket i sin tur utgör en ökning av 11,65 procent, jämfört med förra året.

Minskning av naturgas Denna ökning har också möjliggjort en minskning av importen av naturgas på totalt 850 000 000 dollar. År 2013 producerade vindkraftsverk 7 494 049 megawattimmar el, vilket motsvarar 2,8 procent av Turkiets totala elproduktion.

Nya investeringar och kapacitetsökning Både på grund av nya investeringar i fjol, men även en kapacitetsökning, så har den mängd el som genereras av vindkraftverk ökat med 872 755 megawattimmar jämfört med 2013. Detta i sin tur höjde landets andel till 3,3 procent av Turkiets totala elproduktion. Detta uppsving bidrog också i hög grad till en minskning av Turkiets energiimport och bytesbalansunderskottet.

Genomför ett incitamentsprogram Turkiet genomför incitamentsprogram för vindkraftsverk, som en del av energiproduktionen baserad på förnybara källor. Turkiet betalar 0,07 dollar per kilowattimme för vindkraftsverk, och regeringen siktar på att installera en kapacitet av vindkraftverk som gör det möjligt för dem att nå 20 000 megawatt till 2023.

 Källa: www.dailysabah.com