Boralex förvärvar majoritet i vindpark

Boralex förvärvar majoritet i en vindkraftspark i Frampton communitys vindkraftsprojekt, ägd av Northland Power.

Efter transaktionen är avklarad kommer Boralex äga 66,7 procent.

Kommer bestå av 12 vindkraftverk Byggandet av Framptonprojektet, som ligger i Chaudiere-Appalaches regionen i Quebec, kommer att påbörjas under första kvartalet i år. När det väl är konstruerat, kommer Frampton bestå av 12 Enercon E 82 vindkraftverk. Företaget tilldelades ett kontrakt under Hydro-Quebec distributionsbegäran, om förslag till 250 megawatts vindkraft under 2009.

80 miljoner Boralex nämner i ett uttalande att projektet kommer att kräva en investering i kring 75 till 80 miljoner dollar. Kvaliteten på vindresurserna på platsen tyder på en genomsnittlig kapacitetsfaktor på cirka 40 procent, vilket bör göra det möjligt för projektet att generera resultat före räntor, skatt och avskrivningar på cirka 9 miljoner dollar per år, enligt företaget.

Källa: www.nawindpower.com