Vattenfall i avtal med Nordkalk

Vattenfall Business Sales har slutit ett 4-årigt avtal med Nordkalk Oy AB. Vattenfall kommer att leverera 210 gigawattimmar el per år till Nordkalks anläggningar i Finland och Sverige.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet med Nordkalk Oy AB gäller till och med 2018 och omfattar finansiella tjänster som handel och rådgivning med Vattenfall Power Management (VPM) och spotprishantering i Finland och Sverige.

Avtalet som omfattar 170 gigawattimmar el i Finland och 40 gigawattimmar i Sverige motsvarar en elleverans till ungefär 40 000 hushåll per år.