Sunedison förvärvar PTC-berättigade vindkraftverk

SunEdison förvärvar PTC-berättigade vindkraftverk som omfattar 1,6 gigawatt.

I slutet av 2014 köpte SunEdison vindkraftverk i all hast för att hinna med att få med skattelättnaden, som gör det möjligt för dem att bygga sin 1,6 gigawattsproduktion.

Varken turbin leverantör - eller leverantörer - eller inköpspriset avslöjades.

Förvärvar First Wind Orden väntas om två månader efter SunEdison tillkännagav att de skulle förvärva First Vind för 2,4 miljarder dollar, en affär som förväntas avslutas i början av 2015.

First Wind-projektet bidrar med 1,6 gigawatt av rörledningar och orderstock projekt – 1,4 gigawatt av dessa är antingen PTC eller ITC kvalificerad.

Säkrade köp innan årsskiftet 2014/2015 SunEdisons vd Ahmad Chatila menar dock att hans bolag förvärvat First Wind under de "mest konservativa" politiska scenariot, där PTC:n inte förlängdes. Chatila menar även att när förlängningen av PTC:n skedde, så agerade de mycket snabbt och säkrade köp av top-tier turbiner för året.

Källa: www.rechargenews.com