Rekordår för Danmark

Förra året nådde Danmark ett världsrekord i vindenergi. Danmark lyckades generera 39 procent av sin el med hjälp av vindkraft år 2014.

Enligt en ny rapport från Think Progress, har Danmark anlagt över 100 nya vindkraftverk vid kusten till sin arsenal i år, vilket gör det möjligt för landet att generera nästan 40 procent av sitt elbehov.

En del av Danmarks målThe Local Danmark tillägger att tillväxten är en del av Danmarks mål att fullborda att försöka göra sig av med kolkraften under ett decennium.

Trots att vindkraft förser nästan halva Danmarks krav på el, så är det är fortfarande en liten mängd av landets totala energianvändning.

Ändå inte så mycket som det verkarMedan vindkraft stod för nästan 40 procent av Danmarks el under 2014, så täcker vindkraften bara omkring fem procent av landets totala energianvändning. Enligt danska Energy Association, täcker el från vindkraftverk bara upp en tiondel av Danmarks totala energianvändning och användningen av fossila bränslen som olja, kol och naturgas står fortfarande för cirka tre fjärdedelar av Danmarks totala energianvändning.

Källa: gizmodo.com