Renewable Energy förvärvar Vestas generatorer

EDF Renewable Energy beställer vindkraftsgeneratorer från Vestas, som omfattar 150 megawatt.

Ordern stänger böckerna på Master Supply avtalet (MSA) som aviserades i september 2013, en order på totalt 1 094 megawatt. Leverans av 75 V100-2,0 megawatt är planerad till tredje kvartalet under 2016.

– Över en gigawatt av nya vindkraftsprojekt har förverkligats hittills under ramavtalet EDF Renewable Energy och Vestas ingick i slutet av 2013, ett betydligt stärkt partnerskapet mellan våra två företag i processen, säger Ryan Pfaff, vice VD för EDF förnybar energi.

Dessutom har de två företagen inlett ett nytt ramavtal som definierar termer för upp till en gigawatts framtida kapacitet, vilket kommer att installeras under de kommande åren.

– År 2013 undertecknade Vestas och EDF RE ett ambitiöst avtal om att lägga ut vårt partnerskap. Dagens tillkännagivande kommer att bli den sista i det produktiva paraplyavtalet, säger Chris Brown, VD för Vestas försäljning och service division i USA och Kanada.

EDF Renewable Energys amerikanska portfölj sträcker sig över 19 stater med mer än 5 gigawatts utvecklade projekt och en installerad kapacitet på 2,2 gigawatts vindkraft, solenergi, biogas och biomassaprojekt.

Källa: www.azocleantech.com