Europeisk vindproduktion på uppgång

Europeisk vindkraftsproduktion är på uppgång. Danmark, Storbritannien och Tyskland är några av de länder som har publicerat nya rekord i vindkraftsproduktion gentemot den nationala elproduktionen.

Europa växer inom vindkraftsproduktion. Danmark, Storbritannien och Tyskland har publicerat nya nationella rekord i vindkraftsproduktion.

Danmarks energidepartement släppte siffror som visade att 39,1 procent av deras el under 2014 kom från vindkraft. Denna siffra har mer än fördubblats på tio år då vindkraftsproduktionen stod 2004 för 18,8 procent av landets elproduktion. En talesman från energidepartementet sade i ett uttalande att förra årets data representerar ett nytt världsrekord samtidigt dom de ska ligga före många andra länder i Europa.

Produktivast i januari Danmarks mest produktiva månad ska ha varit januari 2014, när vindkraften producerade 61,7 procent av deras elkonsumtion. Juli var den minst produktiva månaden, med 23 procent el från vindkraftsproduktion.

En del av den ökade andelen vindkraftsproduktion ska bero på lägre energiförbrukning i Danmark under de första nio månaderna 2014. Siffrorna från danska Energimyndigheten visar att energiförbrukningen sjönk 5,8 procent under perioden mellan januari och oktober förra året, jämfört med samma tidpunkt 2013. Denna minskning ska delvis bero på varmare väder och en ökning av nettoimporten av el.

Storbritannien och Tyskland Den årliga produktionen av Storbritanniens vindkraft på elsektorn ökade med 15 procent förra året. Vindkraftsproduktionen stod för 9,3 procent av den brittiska elförsörjningen 2014, jämfört med 7,8 procent under 2013.

Storbritanniens vindkraft genererade 28,1 terawattimmar el under 2014, en ökning från 24,5 terawattimmar 2013, enligt en oberoende analys av National Grids siffror, på uppdrag av vindhandelsorganet RenewableUK.

December rekordmånad December månad var en rekordmånad för Storbritannien, med 14 procent av Storbritanniens el producerad av vindkraft, slår siffrorna rekordet på 13 procent från året tidigare.

Förra månaden var även en rekordmånad för Tyskland. Vindkraftsturbinerna producerade 8,9 terawattimmar i december - mer än någon månad tidigare. Siffrorna släpptes av IWR, ett tyskt forskningsinstitut inom förnybar energi.

IWR tror att rekordet skulle kunna toppas igen i 2015 i Tyskland då det väntar flera kustprojekt, bland annat Vattenfalls 288 megawatts DanTysk och RWE: s 295 megawatts Nordsee Ost.

Källa: winpowermonthly.com