Vindprojekt vinner globalt pris

Lopez-kontrollerade Energy Development Corporations 150 megawatts vindkraftprojekt, Burgos, i Ilocos Norte, blev nämnd till årets förnybara projekt av Project Finance International.

Vindkraftsprojektet Burgos (BWP) har erhållit ett pris som årets förnybara projekt, av Project Finance International (PFI). Projektet ska, enligt Filippinerna, vara det största i landet.

Utmärkelsen, som kommer att äga rum den 4 februari 2015 i London, Storbritannien, anses vara den mest prestigefyllda utmärkelsen i den globala projektfinansieringsindustrin, och ges till projekt som uppnått nyskapande affärsstrukturering och utförande för året.

Ett banbrytande projekt PFI beskrev Burgos vindkraftsprojekt som ett banbrytande projekt för att vara den första vindkraftparken som får projektfinansiering i Filippinerna för att nå ekonomisk säkerhet.

I en artikel om BWP noterar PFI att finansieringen av projektet är en betydande prestation av EDC: s projekt- och ekonomiteam, och att utvecklare samt banker kommer att välkomna detta tecken på ett förtroende för Filippinerna.

Vindkraftsprojektet uppnådde framgångsrik idriftsättning den 5 november 2014 efter att nomineringen från Energiavdelningen för inmatningstariffer blev stödberättigande.

Bolagets enskilt största investering Både fas ett och fas två i projektet, som omfattar totalt 150 megawatt, godkändes av energidepartementet för att kvalificera sig för FIT den 11 november 2014.

Vindkraftsprojektet representerar bolagets, Energy Development Corporation, (EDC) enskilt största investering hittills.

EDC har investerat 450 000 000 dollar i projektet, inklusive 315 000 000 dollar i projektfinansiering med ledande internationella och lokala banker ledda av EKF, Danmarks exportgarantiinstitut.

Ska kunna försörja runt två miljoner hushåll Projektet är tänkt att att ge 370 gigawattimmar el, som kommer göra det möjligt att driva runt två miljoner hushåll, vilket i sin tur betyder att de kommer kunna få bort cirka 200 000 ton koldioxidutsläpp per år.

Vindkraftsprojektet är den största vindkraftsparken i Filippinerna. 50 enheter av Vestas V90-3.0 megawatts vindkraftverk är i bruk, tillhörande anläggning är även den är byggd av Vestas.

Källa: manilastandardtoday.com