Malta – experter tror på vindkraft

Experter inom förnybar energi på Malta anser att vindkraft är en källa till förnybar energi som inte borde glömmas bort, men regeringen agerar motsatt.  

Experter inom förnybar energi på Malta håller inte med regeringens beslut om nedläggandet av vindkraftsprojekt på ön. Experterna anser att möjligheten till att utveckla vindkraft på Malta borde vara öppen. Samtidigt tycker experterna även att arbete borde läggas på att utveckla solenergi, då tekniken har blivit billigare.

Övergå till solenergi Regeringen har meddelat att de slutade driva utvecklingen av storskaliga vindkraftsparker för att möta EU:s energimål till 2020. Det sa att det skulle skifta sin politik till solenergi genom att uppmuntra byggandet av massiva solparker.

Långt ifrån sina mål Malta är bunden av EU: s regler, och måste därför producera 10 procent av sitt energibehov genom förnybara källor i slutet av detta årtionde. Hittills är ön långt ifrån att nå sina mål.

Trots regeringens tillkännagivande av övergång till solenergi från vindkraft, ett tillkännagivande som bygger på studier som ska visa att vindprojekt saknar labilitet, så har regeringen ännu inte publicerat några studier om vindkraft.

Källa: www.timesofmalta.com