Eolus säljer vindkraftverk till Kumbro

Eolus säljer tre vindkraftverk till Kumbro Vind AB. Vindkraftverken omfattar 5,4 megawatt, och ska uppföras i Ullavi vindpark i Hallsbergs kommun. Affären omfattar 77 miljoner kronor och parken beräknas vara färdigställd under våren 2016.

Detta framgår av ett pressmeddelande från Eolus vind. 

I vindparken Ullavi kommer tre Vestas V100 1,8 megawatts vindkraftverk att uppföras. Köpeskillingen om 77 miljoner kronor kommer att betalas succesivt under parkens uppförande och slutbetalningen kommer att ske efter godkänd besiktning. Resultatavräkningen sker när parken är överlämnad till kunden vilket beräknas vara under våren 2016.