Ramböll A-leverantör till Vattenfall

Vattenfall har utsett Ramböll som A-leverantör av tjänster inom vindkraft, vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme.

Detta framgår av ett pressmeddelande från Ramböll.

Avtalet gäller ett långsiktigt samarbete och löper över tre år och avser Vattenfalls verksamheter i Norden.

– De områden som berörs omfattar tjänster inom allt från projekt- och byggledning till detaljkonstruktion inom samtliga discipliner, säger Gunnar Samuelson, Marknadschef, Ramböll.