Ny certifiering påverkar standarden

En ny certifiering påverkar standarden för utnyttjande av vindkraft. Certifieringen är ämnad att få vindkraftsindustrin att satsa på en grönare framtid.

Certifieringen IEC 61400 från from Lloyd’s Register Energy, är utvecklad för att hjälpa vindkraftsindustrin med många av de tekniska, finansiella och platsproblemen som finns i de risktaganden som görs inom turbindesign och tillverkning.

Typcertifieringen bekräftar typen av vindkraftverk som är utformad, dokumenterad och tillverkad för att uppfylla speciella konstruktionsspecifikationer, specifika standarder och andra tekniska krav. Senaste konsolideringen i branschen har lett till minskat antal organisationer som erbjuder turbinscertifieringstjänster.

Lloyds Register Type Certification process utförs i enlighet med International Electrotechnical Commission (IEC), IEC 61.400-22, som är internationellt erkänd, och ett obligatoriskt krav i vissa regioner, menar Lloyds Register.

Källa: Lloyd’s Register Energy