Gamesa får projekt certifierat

Gamesa fick sitt projekt certifierat, angående uppgraderingen av sina G47 660 kilowattsturbiner, och förlängt till 30 år.

DNV GL certifierade Gamesas förlängning av uppgraderingen av dess G47 660 kilowattsturbiner till 30 år. Gamesas strukturer kan förlänga vindkraftsverkens liv från standardåren på 20 år, till 30 år.

Tillämpa uppgradering på andra turbiner Enligt Gamesa kommer de nu att arbeta på att tillämpa livsförlängningsprogrammet på sina 850 kilowatts- och 2 megawattsturbiner och även maskiner från andra tillverkare som upprätthålls av Gamesa.

DNV GL sade att dess certifiering baserades på analys av konstruktionen, specifikationer och tillämpad beräkningar över en livslängd av en G47-660 kilowatts turbin, baserat på dess riktlinje för fortsatt drift av vindkraftverk 2009. Enligt Gamesa gör den extra tio års verksamheten turbinerna mer lönsamma under sin livstid.

Källa: Windpowermonthly.com