Sjöfåglar ändrar kurs

Sjöfåglar ändrar sin kurs för att undvika att kollidera med vindkraftsparker utanför kusten, visar en ny studie från British Trust for Ornithology.

En ny studie från British Trust for Ornithology visar att sjöfåglar ändrar sin kurs för att undvika att kollidera med vindkraftsparker utanför kusten. De flesta lyckas med att undvika vindkraftverken, enligt studien, genom att ändra sin flygkurs med 99 procent.

Dock påpekar forskarna att det fortfarande är oklart vilka effekterna blir av den ändrade kursen för känsliga arter. Dr Aonghais Cook, forskare och ekologist, som ledde studien menar att man ska vara försiktig att inte hamna i en falsk säkerhet med hjälp av siffrorna från rapporten.

– Trots att 99 procent av fåglarna kan undvika turbinerna, så kan kollisionen fortfarande vara en risk på platser där det finns stora mängder fåglar. Dessutom finns det fortfarande ett antal viktiga kunskapsluckor angående vissa känsliga arter, säger Dr Aonghais Cook.

På uppdrag av den skotska regeringen The British Trust for Ornithology (BTO) och the University of Highlands och Islands' Environmental Research Institute i Thurso gjorde studien, som genomfördes på uppdrag av skotska regeringens Marine Scotland Science.

The British Trust for Ornithology menar att när man planerar havsbaserade vindkraftparker, är det viktigt att räkna ut i grova drag, antalet fåglar som sannolikt kommer att kollidera med vindkraftverken, för att hjälpa till med beslutsprocessen. Medan de flesta fåglar kommer att vidta åtgärder för att undvika att kollidera, så kommer en andel att inte göra det, menar BTO.

Källa: www.heraldscotland.com