Vindkraft kan försörja världens energibehov

En rapport från World Wind Energy Association (WWEA), visar att vindkraft har möjligheten att försörja hela världens efterfrågan på el.

Vindkraft har potentialen att täcka hela världens efterfrågan på el, enligt en rapport, ”the World Wind Resource Assessment Report”, från World Wind Energy Association. Rapporten ska visa en översiktssyn på nuvarande tillgängliga vindkraftstillgångar världen över.

Siffrorna påverkas dock av speciella faktorerEnligt World Wind Energy Association, omfattar vindkraftspotentialen omkring 95 miljoner megawatt, eller 95 terawatt, och med jordens nuvarande efterfrågan på 100 000 terawattimmar, så visar rapporten att vindenergi enskilt, kan försörja världens efterfrågan på el. Men WWEA påpekar även i rapporten att siffrorna påverkas av faktorer som smart integrering i energiförsörjningsstrukturer, kombination med andra förnybara tekniker, lagringsalternativ och efterfrågestyrning.

– Förutom att vindkraft så kan även solenergi, vattenkraft, geotermisk energi och bioenergi bidra mycket till mänsklighetens energiförsörjning – därmed att en kombination av förnybara energikällor gör det ännu enklare att tillgodose efterfrågan, säger Stefan Gsanger, generalsekreterare för WWEA. I fråga om kostnader kan vindkraften nu slå fossila bränslen och kärnkraft. De största utmaningarna är fortfarande ett behov av att ändra reglerna för energimarknaden över hela världen, så att överflödet kan användas till förmån för mänsklig utveckling, klimatet och miljön i allmänhet.

Källa: Nawindpower.com