Vattenfall i samarbete med Skandia

Vattenfall och Skandia samarbetar och bygger vindkraft tillsammans, uppger Vattenfall i ett pressmeddelande. De investerar gemensamt ungefär två miljarder kronor, för uppförandet av fyra vindkraftsparker i Sverige.

Vattenfall och Skandia bygger vindkraft tillsammans. De investerar gemensamt nästan två miljarder kronor för att uppföra fyra vindkraftsparker i Sverige med en total effekt på 141 megawatt. Anläggningarna drivs i ett gemensamt ägt bolag.

– Vattenfall satsar på förnybar energi där saminvesteringen med Skandia möjliggör att utbyggnaden i Sverige sker i en snabbare takt. Det är bra för våra respektive kunder och det är bra för Sverige, säger Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef.

Fyra vindkraftsprojekt De fyra vindkraftsprojekten heter Hjuleberg (Falkenbergs kommun), Höge Väg (Kristianstads kommun), Juktan (Sorsele kommun) samt Högabjär-Kärsås (Falkenbergs kommun). Hjuelberg är redan i drift, och de andra byggs av Vattenfall och överförs till det gemensamma bolaget under första kvartalet 2016.

– Vi investerar sedan ett antal år alltmer i infrastruktur, eftersom det har gett en stabil och långsiktig avkastning till våra sparare. På så sätt får våra kunder ta del av avkastningen både på sikt i form av till exempel pensionsutbetalningar, men också genom att bygga hållbara värden i samhället här och nu. Dessutom är Vattenfall en stark operativ partner och vindkraft ett område med god tillväxt, säger Bengt-Åke Fagerman, Skandias koncernchef.

Parterna kommer att äga bolaget i lika delar.