Hondas bilfabrik drivs på vindkraft

Vindkraftverk kommer förse ström till en Honda bilfabrik i Brasilien. Vindkraftsparken som kommer förse ström till fabriken ligger i de södra delarna av Xangri-la, med nio stycken 3 megawatts turbiner.

Det är tänkt att vindparken ska generera el som omfattar ett år av bilproduktion i Brasilien. Vindkraftsparken ligger långt bort i Xangri-la, och omfattar nio stycken 3 megawatts turbiner. Målet är att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2020.

Honda har redan använt sig av vindkraft för att generera el, till en fabrik i Ohio. Där används två vindkraftverk, som bidrar med nästan 16 procent av den totala elproduktionen.

Källa: Cleantechnica.com