Vindkraft växer snabbast

Exxon Mobile Corporation har nu presenterat sin framtidsvision för energimarknaden de kommande 25 åren - “2015 Outlook for Energy: A View to 2040”. Företaget försöker förutspå hur energiindustrins efterfrågan och utbud skulle se ut om 25 år. Några av slutsatserna är att försörjningen av vindkraft, tillsammans med sol- och biobränslen, växer snabbast.

Bill Cohen, vd för strategisk företagsplanering på Exxon Mobile, presenterade deras framtidsvision - “2015 Outlook for Energy: A View to 2040”, på mässan på CSIS, Center for Strategic and International Studies, USA. Han börjar med att berätta om en tillväxt som är starkare än efterfrågan. – Den globala efterfrågan på energi kommer stiga med 35 procent till 2040, vilket inte alls är mycket, jämfört med ökningen åren 1980-2010 som låg på 80 procent, säger Bill Cohen. Minskningen beror delvis på en teknologisk effektivitet.

De tio snabbast växande länderna Det finns tio länder som ska utmärka sig inom tillväxt och efterfrågan på energiområdet enligt Exxon: Brasilien, Indonesien, Saudiarabien, Iran, Mexiko, Nigeria, Södra Afrika, Thailand, Egypten och Turkiet. Dessa kommer stå för hälften av tillväxten till 2040. En stor del av tillväxten ska öka i utvecklade länder, samtidigt som efterfrågan minskar på grund av en effektivitet i industrin. En växande medelklass, med en ökning till 5 miljoner människor till 2030, påverkar också siffrorna som Exxon kommit fram till. – Teknologin har den största påverkan på tillväxten inom energiindustrin, säger Bill Cohen. Den gör det möjligt att komma med smartare, snabbare och miljövänligare lösningar. Samtidigt växer en medelklass, med en ekonomi som mäter sig med det moderna livet vi har idag, vilket ska leda till en ökad och fortsatt global konsumtion.  

Naturlig gas – populärast i framtiden Exxon har kommit fram till tre nyckelkomponenter som styr utvecklingen av världens energier: kostnad, koldioxidutsläpp och tillgänglighet. – Tillgänglighet är väldigt viktigt och är en av de största anledningarna till att förnybara energier som vind- och solkraft inte kommer öka lika mycket som kol, gas och kärnkraft som ska ligga högst i efterfrågan 2040, säger Bill Cohen. Problemet med tillgängligheten av vind- och solkraft är att de inte kan producera energi på beställning, de är beroende av ett föränderligt tillstånd, vädret. Naturlig gas ska bli den största källan till elproduktion 2040, då den är både billig, tillgänglig och släpper ut relativt lite koldioxid.

Orsaker på energimarknaden Enligt Exxon finns det tre anledningar som orsakar utvecklingen på energimarknaden. En global förbättring av levnadsstandarder, enormt energibehov i framtiden och smartare teknologi.

Europa ska till 2040 öka sin import och minska sin produktion, samt bli världens största importör av gas, enligt Exxons siffror. Vind- och solkraft samt biobränslen ska dock växa snabbast till 2040, med en årlig ökning på sex procent, för att sedan stå för fyra procent av världens globala försörjning.