Hälften vindkraftsel i Sundbybergs stad

Ett nytt vindkraftverk ska stå för hälften av Sundbybergs stads elförsörjning. Investeringen innebär att Sundbyberg kommer kunna utöka Sveriges elproduktion med nära 10 gigawatt vindkraftproducerad el per år, uppger Sundbybergs Stad i ett pressmeddelande.

– Sundbybergs stad ska vara fritt från fossila bränslen år 2020. Att investera i ett eget vindkraftverk är ett sätt för oss att uppnå det målet, säger Stefan Bergström (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande i Sundbyberg. Sundbybergs stad har sedan tidigare en elbilpool med tjänstefordon och elcyklar som bland annat används i hemtjänsten.

Motsvarar en elförbrukning för 5 000 lägenheter Sundbybergs stads totala elförbrukning på 18 gigawatt kommer att nu vara fördelad på cirka 10 gigawatt egenproducerad el från vindkraft, och resterande på inköp av grönmärkt el. Den egenproducerade elen motsvarar elförbrukningen för 5000 lägenheter.

Avtalet har tecknats med Eolus Vind AB. Köpeskillingen uppgår till 42 miljoner kronor, uppger Eolus i ett pressmeddelande. Vindkraftverket är av modellen Vestas V126 på 3,3 megawatt och kommer uppföras i vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun.

I avtalet ingår även fem års fullständiga drift- och förvaltningstjänster från Eolus rörande vindkraftverket.Avtal har också skrivits avseende Vindpark Fröreda beräknas vara färdigställd och driftsatt under hösten 2015.