Möjligt att lagra vindkraft i saltgrottor

Teknologin används för första gången i Kanada, i området Lloydminister. Ett Calgary företag förbereder sig för att gräva ur stora saltgrottor under marken för att lagra vindkraftsöverskott.

Jan van Egteren, vd för Rocky Mountain Power säger att lagringsplatserna kan vara klara inom loppet av fem år. Saltgrottor har används till att lagra naturlig gas i åratal, men det är endast två till projekt i Nordamerika som använder saltgrottor för lagring av komprimerad luft som sedan omvandlas till el.  

Grävas ur med hjälp av vatten Grottorna kommer grävas ur genom att man pumpar in vatten långt ner för att lösa upp det underjordiska saltlagret, ett saltlager som är speciellt för just Lloydminister området. Ett överskott av vindel kommer sedan användas till att pumpa in komprimerad luft in i grottorna som är lika stora som ungefär ett 60-våningshus. På grund av de saltrika väggarna smiter lite luft igenom. När det sedan inte finns vind att tillgå över mark, kommer man släppa ut den komprimerade luften ur grottorna och använda den genom en generator som tillverkar el.

Jan van Egteren menar att med hjälp av den här tekniken kommer det vara möjligt att stabilisera nätet genom att ta av strömmen när vinden blåser ordentligt.

“Pumped hydro” Mark Summers, chef för förnybar energi på Forskningsbyrån, menar att genom att lösa problemet utförs en övning i att byta från en energi till en annan – alltså från vind till komprimerad luft, ”pumped hydro.” Den överflödiga energin används för att driva en pump som skickar vattnet till en reservoar på hög höjd. När sedan el behövs rinner vattnet ner och varvar turbinerna som i sin tur börjar producera el.

Han menar även att det krävs att vi kommer fram med en ny teknik snarast som funkar för att kunna lagra vind- och solenergi. Utan lagringsmöjligheter kan inte energierna växa förbi en viss tröskel.

Källa: www.edmontonjournal.com