För sent med skattelättnad

En analys visar att skattelättnaden, bland annat PTC – den för vindkraftverksproduktion, kan ha kommit för sent för dem som faktiskt behövde den.

Det är troligt att förslaget om skattelättnader går igenom, men det kan finnas risker för att lättnaden kommer för sent och kan kommas ha en begränsad effekt på industrin. Förslaget går nu till senaten för omröstning.

Rädsla för protester Men på grund av att det tog tid innan beslutet tas kommer det bli en liten effekt på pågående projekt. Det kan dock påverka individuella utvecklare som hamnade i limbo efter att förra skattelättnaden upphörde i slutet av 2013. Många anser att förslaget mer kommer att gå igenom på grund av de protester som kan tänkas uppstå om det inte går igenom, snarare än den effekt den kommer ha.

Större företag gynnas Om förslaget går igenom betyder det att projekt som börjar innan 2014 kommer att kunna ta nytta av den. Luke Lewandowsi, konsultforskningschef, menar att förslaget kommer att ha liten påverkan. Han menar att det är de större företagen som har projekt som är i ett senare skede kommer kunna kapitalisera på förlängningen, men även den effekten kommer vara limiterat.

Det faktum att de politiska beslutsfattarna verkar redo att enas endast på en minimum förlängning kastar också tvivel på vilja eller förmåga av kongressen att se över PTC 2015, menar Luke Lewandowski.

Huset och senatens förhandlare hade arbetat på en bredare uppgörelse som enligt uppgift inte bara skulle ha förnyat de flesta skattelättnaders bestämmelser i två år och gjort andra permanenta, men också fasa ut PTC genom 2017. Affären föll samman efter att president Barack Obama hotade att lägga veto på grund av bristande incitament för arbetande familjer. Politiska ledare för Obama har sagt att de vill se över de så kallade ”skatteförlängarna” nästa år som en del i en bredare insats för skattereformen.

Källa: Windpowermonthly.com