Nordex erhåller IEC certifikat

Nordex erhåller ett IEC certifikat för sina två turbiner - N100/3300 and N117/3000, av TÜV Nord.

 Sommaren 2013 installerades Nordexs första turbiner N117/3000 och N100/3300 av generation Delta vid nätet på Janneby vindpark i norra Tyskland. Sedan de kom ut på marknaden har de levererat mer än 500 megawatt till Nordexs klienter. Turbinerna har nu erhållit ett globalt erkänt certifikat av TÜV Nord, efter flera mätningar av DNV GL samt Nordex själva, uppger Nordex i ett pressmeddelande. 

IEC 1 och 2

N117/3000 med navhöjder 91, 120 och 141 meter har blivit certifierad med medium vindstyrka (IEC2). Turbinen N100/3300 med navhöjder på 75, 85 och 100 har blivit certifierad med stark vindstyrka (IEC1).

Certifikatet baseras på de mätningar som genomfördes av DNV GL på Janneby vindpark. Allt ifrån effektkurvor, ljudnivåer och komponentstester på dynamiska rotorblad. Ett ytterligare inslag i certifieringen är tillverkningsutvärdering. Efter erhållet certifikat visar det på att Nordex och dess huvudleverantörer uppfyller de standardiserade kraven längs distributionskedjan.