Vattenfall köper vindkraftverk av Siemens

Siemens har slutit avtal med Vattenfall om nio vindkraftverk med en effekt på 3,2 megawatt vardera. I avtalet ingår även ett femårigt serviceavtal. Vindkraftverken kommer att installeras i Sorsele kommun i Lappland (Västerbottens län), och beräknas vara i drift i slutet av 2015.

Vindkraftparken Juktan kommer när den är färdigbyggd ha en installerad effekt på cirka 30 megawatt. Årsproduktionen om 82 GWh motsvarar el till ungefär 27 500 hushåll. Vindkraftsfundamenten börjar gjutas redan den 1 oktober i år. Installationen av vindturbinerna påbörjas den 1 augusti nästa år och parken planeras att vara i drift i slutet av 2015.

Vindkraftverken som uppförs är direktdrivna vindkraftverk, som har 50 procent färre rörliga delar jämfört med vindkraftverk med växellåda. Vindkraftverken är optimerade för det kalla klimat som råder i området genom att vara utrustade med ett så kallat aktivt avisningssystem.

– Det är ett mycket stort förtroende som vi får av Vattenfall när de nu beställer vindkraftverk till Juktanparken från oss. Vi ser den här beställningen som ett resultat av Siemens satsning på större direktdrivna vindkraftverk optimerade för väderförhållandena i norra Sverige, säger Hans Carlsson ansvarig för vindkraft på Siemens AB.

–  Vattenfalls växande portfölj med vindkraftprojekt i norra Sverige är strategiskt viktigt för att vi ska kunna uppnå våra tillväxtmål inom förnybar elproduktion. Men samtidigt som vi har mycket goda vindförhållanden i norra Sverige så har vi också tuffa utmaningar. Här råder speciella klimatförhållanden med snö, is och kyla och det medför andra, unika krav på vindkraftverken. I Juktan kommer vindkraftverken att ställas på extra hårda prov och därför var det ett måste att verken ska vara konstruerade för att klara kallt klimat, säger Alberto Mendez Rebollo, chef för Vattenfall Vindkraft i Norden.

Fakta Juktan Antal turbiner 9 st Total effekt 29 MW Produktion 82 GWh Hushållsel 27 500 hem Höjd 150 m I drift Q4 2015 Vattenfalls investering 360 miljoner SEK