Ny teknik kan förhindra isbildning på vindkraftverk 

Mätningar har bland annat genomförts på Åreskutan i Jämtlands län. Foto: Mittuniversitetet.

De mest utsatta vindkraftverken i Sverige kan förlora upp till 10 procent av sin årliga energiproduktion på grund av problem med isbildning. I en doktorsavhandling på Mittuniversitetet redogörs för ny teknik som kan bidra till att lösa problemet.

– Omkring en tredjedel av världens vindkraftskapacitet finns i kalla klimat där isbildning på rotorblad är ett problem. Med hjälp av vår mätteknik skulle man kunna starta igång avisningssystemet innan isen orsakar sämre produktion eller skador på anläggningen, säger Stefani Rydblom, doktorand på Mittuniversitetets forskningscenter, STC.

För att göra prognoser för isbildning behöver man förutom vindhastighet och temperatur, känna till mängden atmosfäriskt vatten i form av underkylda droppar och deras storlek. Tekniken mäter mikroskopiska vattendroppar från några tusendels millimeter i diameter. Metoden är baserad på ett kamerasystem med en högeffektiv LED som bakgrundsbelysning och avancerad bildbehandling. Mätningar har bland annat genomförts på Åreskutan i Jämtlands län.

– I förlängningen är ett av syftena med forskningen att hitta en kostnadseffektiv teknik som kan finnas på marknaden i framtiden, säger Stefani Rydblom. 

Torsdag 5/12, kl 10.00 försvaras doktorsavhandlingen på Mittuniversitetet i Sundsvall.