BayWa r.e. säkrar byggnation och försäljning av vindbrukspark i Småland

Bild: BayWa r.e. Scandinavia AB.

BayWa r.e. Scandinavia AB har säkrat en långsiktig investerare till en vindbrukspark på 14,4 MW i Målajord i Växjö kommun i södra Sverige.

Miljötillståndet för vindbruksparken vann laga kraft 2017 efter en utvecklingsprocess som inleddes tre år tidigare. BayWa r.e. har 30 års erfarenhet inom vindenergi vilket kom till nytta under utvecklings- och försäljningsprocessen. Som en del av optimeringsarbetet genomfördes en vindmätningskampanj under 12 månader, vilken bidrog till att säkerställa teknisk och kommersiell framgång.

Katy Hogg, globalt ansvarig för vindbruksprojekt på BayWa r.e., kommenterar projektet: 

”Vi har omfattande erfarenhet och har anslutit över 1 500 MW vindkraft till elnätet världen över. Med vår tekniska expertis och vår lokalkännedom var vi en perfekt partner för att ta det här projektet vidare till byggnation och säkra en långsiktig investerare. Det är det andra vindbruksprojektet där vi varit rådgivare åt Taaleri Energia.”

Vindbruksparken ska börja byggas i december 2019 och förväntas tas i drift under sommaren 2021. BayWa r.e. kommer att sköta byggledningen vilket även omfattar avvecklingen av ett befintligt vindkraftverk innan de nya turbinerna kan installeras.

 

- Det har varit ett komplicerat projekt. För att få det byggklart har vi löst problem med tillstånd och förhandlat fram avtal med olika intressenter. Vi har också säkrat en långsiktig ägare och investerare, Taaleri Energia, samt vindturbinsleverantören Nordex – en balanserad matchningsprocess,  säger Håkan Wallin, VD för BayWa r.e. Scandinavia AB.

Vindkraftsparken Målajord ska producera omkring 50 GWh grön el per år och beräknas minska växthusgasutsläppen med 6 000 ton koldioxid varje år.