Ny standard för bedömning av en vindturbins tillgänglighet – driftsäkerheten

Bild: SEK Svensk Elstandard.

Ägare, nätägare, tillverkare, försäkringsbolag, myndigheter – det är flera som är intresserade av data om när och hur mycket vindkraftverket producerar och om orsaken till förekommande stillestånd. Typiskt finns det ett yttre behov som fokuserar på elproduktionen och ett inre med fokus på underhåll och förvaltning av tillgångarna. Det skriver SEK Svensk Elstandard i ett pressmeddelande.

I den nya standarden SS-EN IEC 61400-26-1 beskrivs en informationsmodell som ger en grund för detta. Från den ska man kunna hämta tidsbaserade och produktionsbaserade tillgänglighetsindikatorer. Syftet är att ge standardiserade mätetal som kan användas vid beräkning och rapportering av tillgängligheten i enlighet med behoven hos olika användare.

Standarden är tänkt att både kunna användas för enstaka vindturbiner och för hela vindkraftparker, se preview här. Hur informationen hämtas in, hur produktionen uppskattas och hur man bestämmer anläggningens prestanda beskrivs i IEC 61400‑12‑1 och IEC 61400-12-2.

Standarden har tagits fram i internationellt samarbete. Det har skett i den tekniska kommittén TC 88 inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Där deltar intresserade svenska företag och organisationer genom den svenska referensgruppen SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC – sedan 1907.

Bland de många projekten i IEC TC 88 kan nämnas det som handlar om ”through life management and life extension of wind power assets”. Ett annat gäller märkning och varningsljus.

Standarderna från IEC TC 88 blir också svensk standard. Nyligen fastställdes SS‑EN IEC 61400‑24 om åskskydd för vindkraftverk. Den som inte deltar i arbetet kan hålla sig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.