Vindkraftverken i Vänern säljs till franska ägare

Bild: Karlstads kommun.

Vindpark Vänern säljer sina fem verk till det franska bolaget Innovent för drygt 25 miljoner kronor. Ägarna, Karlstads och Hammarö kommuner fattade beslut om att påbörja arbetet med en försäljning redan 2015 och äntligen är en affär i hamn.

Totalt har Vindpark Vänern producerat drygt 325 GWh (vilket är det samma som 325 miljoner kWh) förnybar el sedan hösten 2009 då de första verken togs i drift.

– Vindparken har bidragit till att fossilproducerad el på kontinenten ersatts med förnybar el vilket inneburit minskade utsläpp med 250 000 ton koldioxid enligt vårt sätt att räkna. Det motsvarar utsläppen från biltrafiken i Karlstad under två års tid, säger Erik Kornfeld, vd på Vindpark Vänern Kraft AB.

Ekonomiskt gick Vindpark Vänern med överskott under åren 2009-2011. 2012 försämrades lönsamheten efter att priset på el och elcertifikat sjönk kraftigt samtidigt som flera verk drabbades av driftstörningar. Under åren 2012-2016 har ägarkommunerna Karlstad och Hammarö skjutit till närmare 260 miljoner kronor i vindkraftsbolaget. Medel som i praktiken betalat de lån som vindparken finansierats med. Vad satsningen kommer att ha kostat vet vi först när alla bokslut är klara men det rör sig om cirka 250 miljoner kronor.

– Karlstad har gjort flera framgångsrika investeringar i kraftproduktion de senaste 100 åren. Den här satsningen har tyvärr inte lyckats, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.

Överenskommelsen är villkorad med att politikerna i Karlstad och Hammarö godkänner affären.