Oktober gav lägre elpriser än i fjol – november inleds med kyla och högre priser

Fotograf: Spaljisten.

Elpriset i oktober hamnade i snitt på cirka 40 öre per kWh, vilket är drygt fyra öre lägre än oktober förra året. Men förra året hade vi generellt extremt höga elpriser till följd av torkan och de tomma vattenmagasinen. Bortser man från förra året har vi inte haft så högt elpris i oktober sedan 2013. Enligt elbolaget Bixias prognos hamnar den här veckans snittpris på cirka 48 öre per kWh till följd av kyla och minskad vindkraftsproduktion. 

– Det kyliga, stabila och torra vädret i oktober gjort att elanvändningen ökade samtidigt som den samlade mängden vatten och snö i våra nordiska magasin sjönk något. Dessutom har det blåst något mindre, vilket gjort att vindkraftsproduktionen varit något lägre. Detta sammantaget gör att elpriset under oktober varit relativt högt, förklarar Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia. 

November har inletts med för årstiden kyligt väder. Den här veckan har varit drygt 3 grader kallare än normalt, samtidigt som nederbörden varit lägre än normalt. Bixia gör bedömningen att den hydrologiska balansen kommer att försämras under nästa vecka. 

– Eftersom nederbördsmängden är lägre än normalt minskar mängden vatten och snö i våra nordiska magasin. Magasinsinnehållet har en stor påverkan på vårt nordiska elpris eftersom vattenkraften utgör en så stor del av vår elproduktion i Norden, säger Matina Rosenberg. 

Det kyliga vädret gör att elanvändningen ökar och är nu betydligt högre än i oktober. 

– Vår produktion möter upp den ökade efterfrågan, men vilken typ av produktion varierar från dag till dag delvis beroende på blåst och vindkraftsproduktion. Efter vindkraften fyller annan typ av produktion på. Under oktober månad var Norden nettoexportörer av el, men periodvis importerade vi el för att täcka behovet, säger Matina Rosenberg.