Grönt ljus för ny vindkraftspark i Skellefteå

Arkivbild.

 Det schweiziska energibolaget Fu-Gen AG har ingått samarbete med den brittiska fondförvaltaren Abraxas Capital Management Ltd för att bygga en vindkraftspark utanför Skellefteå med en investering på cirka 600 miljoner kronor.

Samarbetet mellan parterna fick sitt avstamp denna sommar när projekträttigheterna för Fjällboheden Vind AB förvärvades från franska elbolaget Engie. Vestas kommer att leverera 10 vindturbiner under 2021.  

- Detta projekt utgör startskottet för Fu-Gens verksamhet i Sverige. Vi har planer på att bygga fler vindkraftsparker under de nästkommande åren, delvis genom egen projektering, men också genom att förvärva projekt utvecklade av andra företag, säger Matthias Rapp, ordförande för Fu-Gen, i en kommentar. 

Området för vindkraftsparken är beläget ett fåtal mil nordväst om Skellefteå och arrenderas på privatägd mark. Den sammanlagda kapaciteten för projektet blir 42 MW, vilket medför en produktion på drygt 160 GWh förnybar el, motsvarande elbehovet för ca 6600 eluppvärmda hushåll.